Rompiendo el cascarón

ISBN:978-84-1114-280-9

SINOPSIS

A través d’aquest projecte, es pretén arribar a aquells professors i professores d’ara. I no sols als professors, sinó també a les famílies. L’objectiu com a pares, mares, mestres, tutors i tutores, es basa en transmetre, als més xicotets, valors indispensables per a la vida, com ara la solidaritat, el pacifisme i el cooperativisme; i aconseguir que desenvolupen habilitats socials sanes.

El projecte plantejat és una estratègia integradora per a tota la comunitat educativa i molt eficaç en l’aprenentatge cooperatiu per a poder treballar en equip i ajudar-se els uns als altres mentre es coneixen, es diverteixen i estrenyen llaços. No s’ha d’oblidar que el treball de les famílies i dels docents perquè l’alumnat prenga consciència de la cura del medi ambient és diari i continu.

Aquest projecte està adaptat per a portar-se a terme en tots els nivells curriculars del centre, ja que és una experiència enriquidora. Malgrat que és una activitat referida a la naturalesa, es recullen múltiples continguts en relació a les diferents àrees del currículum. Així mateix, es treballen totes les competències bàsiques mitjançant les activitats. Com s’ha dit anteriorment, els objectius marcats recullen una varietat de destreses tant cognitives com afectives. A través del quadern i amb l’ajuda de la guia del professorat, l’alumnat aprèn de manera divertida i interessant.

Trencant la closca contribueix al desenvolupament d’una cultura organitzativa que fomenta principis com ara la rellevància en l’aprenentatge, la col·laboració, la responsabilitat, la innovació, l’ajuda i el respecte mutu, la participació i la reflexió individual i col·lectiva.

La cura d’un animal els allunya de molts factors negatius i fa que desenvolupen aspectes cognitius molt importants: l’atenció, l’observació, la paciència, el respecte, la comprensió i l’empatia vers els éssers vius.

I si no es pot tindre un lloc on es puguen responsabilitzar d’un animal… per què no comencem «trencant la closca»?

A través de este proyecto, se pretende llegar a aquellos profesores y profesoras de ahora. Y no sólo a los profesores, sino también a las familias. El objetivo como padres, madres, maestros, tutores y tutoras, se basa en transmitir  a los más pequeños valores indispensables para la vida, como la solidaridad, el pacifismo y el cooperativismo; y conseguir que desarrollen habilidades sociales sanas.

El proyecto planteado es una estrategia integradora para toda la comunidad educativa y muy eficaz en el aprendizaje cooperativo para poder trabajar en equipo y ayudarse unos a otros mientras se conocen, se divierten y estrechan lazos. No debemos olvidar, el trabajo de las familias y de los docentes para que el alumnado tome conciencia que el cuidado del medio ambiente es diario y continuo.
Este proyecto está adaptado para llevarse a cabo en todos los niveles curriculares del centro, puesto que es una experiencia muy enriquecedora. Aunque es una actividad referida a la naturaleza, se recogen múltiples contenidos en relación con las diferentes áreas del currículo. Asimismo, se trabajan todas las competencias básicas mediante las actividades. Como se ha dicho anteriormente, los objetivos marcados recogen una variedad de destrezas tanto cognitivas como afectivas. A través del cuaderno y con la ayuda de la guía del profesorado, el alumnado aprende de forma divertida e interesante.
Rompiendo el cascarón contribuye al desarrollo de una cultura organizativa que fomenta principios como la relevancia en el aprendizaje, la colaboración, la responsabilidad, la innovación, la ayuda y el respeto mutuo, la participación y la reflexión individual y colectiva.
El cuidado de un animal les aleja de muchos factores negativos y hace que desarrollen aspectos cognitivos muy importantes: la atención, la observación, la paciencia, el respeto, la comprensión y la empatía hacia los seres vivos.

Y si no se puede tener un sitio donde se puedan responsabilizar de un animal… ¿por qué no empezamos «rompiendo el cascarón»?

AMAZON
Add to wishlist
Share
Category

  ISBN:978-84-1114-280-9

  Título: Rompiendo el cascarón

  Fecha: 2022

  Páginas: 162

  SINOPSIS

  A través d’aquest projecte, es pretén arribar a aquells professors i professores d’ara. I no sols als professors, sinó també a les famílies. L’objectiu com a pares, mares, mestres, tutors i tutores, es basa en transmetre, als més xicotets, valors indispensables per a la vida, com ara la solidaritat, el pacifisme i el cooperativisme; i aconseguir que desenvolupen habilitats socials sanes.

  El projecte plantejat és una estratègia integradora per a tota la comunitat educativa i molt eficaç en l’aprenentatge cooperatiu per a poder treballar en equip i ajudar-se els uns als altres mentre es coneixen, es diverteixen i estrenyen llaços. No s’ha d’oblidar que el treball de les famílies i dels docents perquè l’alumnat prenga consciència de la cura del medi ambient és diari i continu.

  Aquest projecte està adaptat per a portar-se a terme en tots els nivells curriculars del centre, ja que és una experiència enriquidora. Malgrat que és una activitat referida a la naturalesa, es recullen múltiples continguts en relació a les diferents àrees del currículum. Així mateix, es treballen totes les competències bàsiques mitjançant les activitats. Com s’ha dit anteriorment, els objectius marcats recullen una varietat de destreses tant cognitives com afectives. A través del quadern i amb l’ajuda de la guia del professorat, l’alumnat aprèn de manera divertida i interessant.

   

  Trencant la closca contribueix al desenvolupament d’una cultura organitzativa que fomenta principis com ara la rellevància en l’aprenentatge, la col·laboració, la responsabilitat, la innovació, l’ajuda i el respecte mutu, la participació i la reflexió individual i col·lectiva.

  La cura d’un animal els allunya de molts factors negatius i fa que desenvolupen aspectes cognitius molt importants: l’atenció, l’observació, la paciència, el respecte, la comprensió i l’empatia vers els éssers vius.

  I si no es pot tindre un lloc on es puguen responsabilitzar d’un animal… per què no comencem «trencant la closca»?

   

  A través de este proyecto, se pretende llegar a aquellos profesores y profesoras de ahora. Y no sólo a los profesores, sino también a las familias. El objetivo como padres, madres, maestros, tutores y tutoras, se basa en transmitir  a los más pequeños valores indispensables para la vida, como la solidaridad, el pacifismo y el cooperativismo; y conseguir que desarrollen habilidades sociales sanas.

  El proyecto planteado es una estrategia integradora para toda la comunidad educativa y muy eficaz en el aprendizaje cooperativo para poder trabajar en equipo y ayudarse unos a otros mientras se conocen, se divierten y estrechan lazos. No debemos olvidar, el trabajo de las familias y de los docentes para que el alumnado tome conciencia que el cuidado del medio ambiente es diario y continuo.
  Este proyecto está adaptado para llevarse a cabo en todos los niveles curriculares del centro, puesto que es una experiencia muy enriquecedora. Aunque es una actividad referida a la naturaleza, se recogen múltiples contenidos en relación con las diferentes áreas del currículo. Asimismo, se trabajan todas las competencias básicas mediante las actividades. Como se ha dicho anteriormente, los objetivos marcados recogen una variedad de destrezas tanto cognitivas como afectivas. A través del cuaderno y con la ayuda de la guía del profesorado, el alumnado aprende de forma divertida e interesante.
  Rompiendo el cascarón contribuye al desarrollo de una cultura organizativa que fomenta principios como la relevancia en el aprendizaje, la colaboración, la responsabilidad, la innovación, la ayuda y el respeto mutuo, la participación y la reflexión individual y colectiva.
  El cuidado de un animal les aleja de muchos factores negativos y hace que desarrollen aspectos cognitivos muy importantes: la atención, la observación, la paciencia, el respeto, la comprensión y la empatía hacia los seres vivos.

  Y si no se puede tener un sitio donde se puedan responsabilizar de un animal… ¿por qué no empezamos «rompiendo el cascarón»?

   

  Valoraciones

  No hay valoraciones aún.

  Sé el primero en valorar “Rompiendo el cascarón”

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada.