Contacto

Autor

Rafael Ruiz Romero

Rafael Ruiz Romero va exercir com a professor de música i valencià  durant 36 anys en el col.legi Calicanto València.

Els primers anys  també donava la resta de matèries.

Hui dia está feliçment jubilat.