Autor

Pau Morillo i Romero

(El Saucejo, Sevilla – 1949)

Enginyer Químic i directiu d’empresa  a escala internacional, un cop assolida la jubilació, ha dedicat aquests els últims anys  a desenvolupar una notable activitat com a escriptor.

Alumne de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès on ha cursat l’itinerari de Narrativa, de Poesia, i de Papers Privats, i nombrosos cursets complementaris. Al mateix temps ha abordat  gèneres com els relats de viatges, el poemari, el conte, la novel·la i l’anecdotari personal.

Per altre part ha exercit com a professor de un Curs d’Iniciació a l’Escriptura que tindrà continuïtat en els pròxims exercicis, al mateix temps que ha participat en Taules de Debat en la ràdio i la televisió local

Aquesta nova obra que representa la seva quarta novel·la, i la dotzena publicació en diferents gèneres, ens torna de nou al món rural de segle passat, abordant una tema que es repeteix en molts indrets del nostre país. Un cop més l’autor fuig de grans herois, de situacions extraordinàries i de intrigues irresolubles, i ens submergeix en una humanitat que ens envolta en la nostra vida ordinària.

5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp